Leasing

Leasing je všeobecné slovo, ktoré bolo prevzaté z anglického slova do ďalšej terminológie, v preklade znamenajúce prenájom. V praxi to znamená jediné, na jednej strane prenajímateľ (majiteľ), uzavrie zmluvu s nájomcom. Predmetom tejto leasingovej zmluvy môže byť nehnuteľnosť, ale aj vec hnuteľná (auto, stroje a pod).

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, po ktorú bude prenajímateľovi nájomca platiť vopred dohodnutú výšku čiastky. Na konci obdobia potom podľa podmienok leasingovej zmluvy sa hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť stane majetkom nájomcu alebo nie.

Čo všetko môžete kúpiť na leasing

Ako už bolo spomenuté, predmetom leasingu môžu byť hnuteľné veci ako stroje a zariadenia typu, technologické komplety, výrobné linky, rôzne typy strojov ako textilný, polygrafické, zváracie alebo stavebné stroje. Ďalej potom výpočtovej alebo kancelárska technika, pracovné poľnohospodárske stroje, zariadenia potrebné v zdravotníctve a ďalšie technika potrebná v danom segmente.

Kto leasing poskytuje

Leasing je v dnešnej dobe poskytovaný hneď niekoľkými zdrojmi. Prvým zdrojom sú rôzne bankové inštitúcie, či už to sú banky samy alebo ich dcérske spoločnosti, ktoré od nich získavajú finančné zdroje, tak aj súkromné spoločnosti zriaďované za účelom poskytovania leasingu, takzvané leasingové spoločnosti, zabezpečujúce odbyt ich tovaru.

Typy leasingu

Možno v podstate vyberať z dvoch typov leasingov. Prvým typom leasingu je takzvaný leasing s plnou amortizáciou. To znamená, že nájomné, ktoré je inkasované prenajímateľom v priebehu celého leasingového obdobia úplne pokrýva náklady, spojené s obstaraním daného produktu a navyše prináša vopred stanovený zisk. Zostatková hodnota sa na konci dojednaného leasingu potom pohybuje okolo naozaj nízko, mnohokrát je to až hodnota nulová.

Druhým typom leasingu je takzvaný leasing so zostatkovou hodnotou. Z tohto teda vyplíva, že nájomné inkasované prenajímateľom v priebehu celého leasingového obdobia neobsahuje náklady prenajímateľa spojené s obstaraním produktu as priebehom samotného leasingu. Táto hodnota je potom uhradená nájomcom na konci leasingového obdobia.

Finančný leasing

Jedná sa o základný typ leasingu, kde leasingom financovaný predmet (leasing automobilu, výrobného stroja) je po celú dobu majetkom leasingovej spoločnosti, a až ukončením leasingovej zmluvy prechádza vlastníctvo predmetu na zákazníka. Tento typ znižuje riziko o nedobytnosti pohľadávky pre leasingovú spoločnosť. Súčasťou zmluvy býva väčšinou poistenie u automobilov proti odcudzeniu resp. kompletné havarijné poistenie, súčasne je možné pripoistiť sa napríklad proti strate zamestnania. V prípade leasingu, ktorý je uzavretý podnikateľom (firmou) je možné pri dodržaní minimálnej dĺžky leasingovej zmluvy splátky započítať do daňových nákladov

V čase krízy, keď niektoré firmy majú problémy so splácaním, sa možno často stretnúť s inzeráty typu, prenechám leasing alebo prenechám leasing bez odstupného. V tomto prípade môže ďalší subjekt po dohode tak s firmou tak leasingovou spoločnosťou previesť leasing na seba.

Operatívny leasing

Hlavnou odlišnosťou operatívneho leasingu od finančného spočíva v tom, že predmet prenájmu aj po ukončení zmluvy zostáva majetkom leasingovej spoločnosti. Zákazníci zaplatia iba reálne amortizované časť ceny. Najmä je využívam živnostníkov. Často po ukončení leasingovej zmluvy na základe operatívneho leasingu je predmet ponúknutý leasingovou firmou zákazníkovi o zníženú amortizované cenu.

žiadosť o pôžičku online

Rýchla pôžička
Pôžička alebo úver je v dnešnej dobe možnosť, ako sa čo najrýchlejšie dostať k peniazom, za ktoré si môžete kúpiť čokoľvek. Výška pôžičky, splátkový kalendár, úroky a ďalšie poplatky sú uvedené pred uzatvorením pôžičky.

Pôžičky bez registra
Mohlo sa stať, že ste sa dostali omylom do registra dlžníkov, čo má za následok horší prístup k pôžičkám a úverom od Bank. Finančné inštitúcie ponúkajú špeciálne produkty, kde nenahlížejí do registra úvěrovaných.

Pôžičky ihneď
Potrebujete rýchlu pôžičku ? Alebo hľadáte možnosť ako rýchlo konsolidovať Vaše úvery. Finančné inštitúcie ponúkajú pôžičky, ktoré máte v prípade kladné vybavenie žiadosti v hotovosti ešte priamo v deň žiadosti o pôžičku.

Pôžičky bez doloženia príjmu
Potrebujte si niečo zaobstarať do domácnosti a nechce sa Vám dlho sporiť ? Navyše nechce, predlžovať overovanie príjmov od zamestnávateľa. Presne pre Vás sú určené produkty, ktorým sú pôžičky bez doloženia o príjmoch.

Pôžičky pre dôchodcov
Radi by ste zaobstarali niečo pekného pre Vaše vnúčatá, ale nedostáva sa Vám rýchlo finančných prostriedkov ? Na finančnom trhu je niekoľko spoločností, ktoré poskytujú pôžičky pre starobný aj invalidný dôchodca.

Hotovostné pôžičky
Pôžička v hotovosti je riešením pre tých, čo nemajú alebo nevyužívajú bankový účet. Táto forma úverov je poskytovaná veľkým počtom finančných sprostredkovateľov. Splátkový kalendár je dohodnutý pred uzavretím zmluvy o pôžičke.

Pôžičky pre ženy na MD
Pre matky samoživiteľky, prípadne matky, kde nie sú vyplácané alimenty, je občas zložitejšie ustáť finančnú záťaž. Môže nastať situácia, kedy žena na MD potrebuje nutne peniaze, pre túto možnosť sa ponúka žiadosť o pôžičku.

Pôžičky pre nezamestnaných
Prepustili Vás zo zamestnania a potrebujete náhle finančné prostriedky ? Dohodnite si pôžičku bez dokladovania príjmu. Pred uzatvorením pôžičky zvážte, či budete schopní pôžičku riadne splácať. Splátky si určujete sami.