Kontokorent, kontokorentný úver

Čo je to kontokorentný úver? Určite sa každý z Vás s týmto slovným spojením niekedy v minulosti už stretol, či už v banke, v médiách alebo u kamaráta. Kontokorentný úver je v podstate krátkodobý úver, ktorý ponúka banka svojmu klientovi, ktorý je zároveň aj majiteľom bežného účtu v tej istej banke. V podstate sa jedná o službu, vďaka ktorej je umožnené klientovi banky z tohto účtu čerpať finančné prostriedky, a to až do mínusu.

Tento úver sa môže opakovať, akonáhle je suma, ktorú klient vybral na tento bežný účet navrátená, plus úrok z požičanej sumy, samozrejme. Tento proces možno opakovať na základe princípu zvaného revolving. Avšak, je veľmi potrebné, aby bol klient oboznámený so všetkými detailmi týkajúcimi sa tejto služby, pretože v momente, kedy je prekročená limitná suma, ktorú Vám banka určila, je viac než pravdepodobné, že budete čeliť vysokému penále.

Pred poskytnutím kontokorentného úveru Vám banka ponúkne z dvoch možností. Prvá možnosť je takzvaný zaistený debet. U tohto debetu sa vo väčšine prípadov ručí termínovaným vkladom a to v rovnakej sume alebo aj vyššie, ako je samotný úverový rámec. Druhou možnosťou, ktorú Vám banka ponúkne je takzvaný Nezaistený debet. U tohto debetu nie je nutné žiadne istenie. Tiež je ale nutné podotknúť, že vďaka tomu Vám mnoho bánk vôbec žiadny kontokorentný úver neposkytnú.

Kontokorent možno dojednať priamo vo Vašom meste či individuálne, ale vo väčšine prípadov je nutné zájsť do Vašej banky.

Ako získať kontokorentný úver (kontokorent)

V prvom rade je potrebné, aby pri zažiadanie o kontokorentný úver boli splnené určité podmienky, na ktoré banky kladú veľkú váhu a vďaka ktorým Vám potom banky kontokorentný úver pridelí. Poskytnutie úveru, ak je schválený sa s klientom banky uzatvára väčšinou na jeden rok a automaticky sa potom každý rok predlžuje, teda ak klient plní poctivo svoje podmienky. Peniaze, ktoré Vám banka schváli v rámci kontokorentného úveru, možno potom čerpať bežným spôsobom, teda pomocou bankových automatov alebo priamo u obchodníkov.

Aké podmienky musia byť splnené - kontokorent

V prvom rade musíte mať zavedený bežný účet v banke, u ktorej chcete požiadať o kontokorentný úver. Tento bežný účet musí byť vedený už určité obdobie, minimálne však tri mesiace. Na tento bežný účet musí v pravidelných intervaloch prichádzať dostatočne vysoký príjem peňazí. A na záver niektoré banky vyžadujú, aby na bežnom účte bol vždy určitý priemerný zostatok.

Keď mu všetky tieto podmienky splníte, banka Vám potom stanoví výšku Vášho kontokorentného úveru. Zvyčajne sa jedná o jednonásobok, dvojnásobok alebo aj trojnásobok mesačného príjmu. V žiadnom prípade nezabúdajte na úroky z kontokorentného úveru, ktoré sa počítajú z čerpanej čiastky tak dlho, kým nie je táto suma v plnej výške zaplatená. Ako už bolo spomenuté, ak suma nie je v plnej výške zaplatená alebo ak je dokonca aj prekročená, čakajú Vás penále, ktoré pokiaľ neuhradíte spolu s čiastkou, Vás môžu dostať až pred súd.

žiadosť o pôžičku online

Rýchla pôžička
Pôžička alebo úver je v dnešnej dobe možnosť, ako sa čo najrýchlejšie dostať k peniazom, za ktoré si môžete kúpiť čokoľvek. Výška pôžičky, splátkový kalendár, úroky a ďalšie poplatky sú uvedené pred uzatvorením pôžičky.

Pôžičky bez registra
Mohlo sa stať, že ste sa dostali omylom do registra dlžníkov, čo má za následok horší prístup k pôžičkám a úverom od Bank. Finančné inštitúcie ponúkajú špeciálne produkty, kde nenahlížejí do registra úvěrovaných.

Pôžičky ihneď
Potrebujete rýchlu pôžičku ? Alebo hľadáte možnosť ako rýchlo konsolidovať Vaše úvery. Finančné inštitúcie ponúkajú pôžičky, ktoré máte v prípade kladné vybavenie žiadosti v hotovosti ešte priamo v deň žiadosti o pôžičku.

Pôžičky bez doloženia príjmu
Potrebujte si niečo zaobstarať do domácnosti a nechce sa Vám dlho sporiť ? Navyše nechce, predlžovať overovanie príjmov od zamestnávateľa. Presne pre Vás sú určené produkty, ktorým sú pôžičky bez doloženia o príjmoch.

Pôžičky pre dôchodcov
Radi by ste zaobstarali niečo pekného pre Vaše vnúčatá, ale nedostáva sa Vám rýchlo finančných prostriedkov ? Na finančnom trhu je niekoľko spoločností, ktoré poskytujú pôžičky pre starobný aj invalidný dôchodca.

Hotovostné pôžičky
Pôžička v hotovosti je riešením pre tých, čo nemajú alebo nevyužívajú bankový účet. Táto forma úverov je poskytovaná veľkým počtom finančných sprostredkovateľov. Splátkový kalendár je dohodnutý pred uzavretím zmluvy o pôžičke.

Pôžičky pre ženy na MD
Pre matky samoživiteľky, prípadne matky, kde nie sú vyplácané alimenty, je občas zložitejšie ustáť finančnú záťaž. Môže nastať situácia, kedy žena na MD potrebuje nutne peniaze, pre túto možnosť sa ponúka žiadosť o pôžičku.

Pôžičky pre nezamestnaných
Prepustili Vás zo zamestnania a potrebujete náhle finančné prostriedky ? Dohodnite si pôžičku bez dokladovania príjmu. Pred uzatvorením pôžičky zvážte, či budete schopní pôžičku riadne splácať. Splátky si určujete sami.